Krzysztof Wróblewski

Westerplatte

Skarżyńskiego 14f
2009
Monumental Art 2009

Mural został namalowany w tonacji nawiązującej do kolorów polskiej flagi. Jest interpretacją fotografii wykonanych podczas typowego letniego dnia w miejscu, które było świadkiem rozpoczęcia II wojny światowej. Stąd, obok munduru majora Sucharskiego, widzimy pirackie flagi ze stoiska z pamiątkami. Praca przedstawia proces metamorfozy i zacierania się szczegółów, jakiemu podlega powszechna pamięć o wydarzeniach historycznych.

Krzysztof Wróblewski

Fot. Adam Korzeniewski

Artysta

Krzysztof Wróblewski, absolwent PWSSP w Gdańsku. Dyplom uzyskał w pracowni K. Ostrowskiego. Wystawia od 1986 roku od udziału w "Ekspresji lat 80-tych" w galerii BWA w Sopocie. Od 1989 roku pracuje w Katedrze Sztuk Wizualnych na Wydziale Architektury Politechniki Gdańskiej.

Od 1992 roku obrazy Krzysztofa Wróblewskiego składają się z serii figuratywnych przedstawień zrównoważonych płaszczyzną pokrytą geometrycznym ornamentem złożonym z trójkątów. Zgeometryzowanie kompozycji jest sposobem na skonfigurowanie przedstawienia i abstrakcji, świata widzialnego z niewidzialnym. Malując, Wróblewski nie ukrywa, że pierwowzorem wizerunków części przedstawiającej jest konwencjonalny obraz fotograficzny, wręcz podkreśla własną - jako malarza - grę z tą konwencją.

Propozycja na malarstwo ścienne przy ul. Skarżyńskiego 14 jest fragmentem obrazu olejnego "Stocznia i Westerplatte" namalowanego przeze mnie w 2006 roku. Obraz pokazywany był w Polsce na kilku wystawach indywidualnych i zbiorowych. Zdjęcie obrazu przesyłam w załączniku. W obrazie ujęte zostały dwa ważne dla Polski wydarzenia: początek wojny rozpoczętej na Westerplatte oraz powstanie Solidarność w stoczni gdańskiej. Na obrazie pokazane zostały miejsca, które były świadkami tych wydarzeń, ich obecny wygląd. Interesowała mnie jak wydarzenie historyczne przekształca się w pamięć o nim. Pamięć choćby najlepiej pielęgnowana ma to do siebie, że zniekształca faktyczne zdarzenia. Niektóre rzeczy umykają z pamięci, inne zaś w opisie i interpretacji ulegają metamorfozie. Tak czy inaczej dla samoidentyfikacji społeczeństwa niezbędna jest pamięć o jego własnej przeszłości.

Na ścianie bloku przy ul. Skarżyńkiego 14 mają pojawić się motywy zauważone na Westerplatte, zaczynając od powszechnie znanego pomnika, poprzez mundur majora Sucharskiego i karabin maszynowy z wartowni nr 1, szablon strony internetowej westerplatte.com.pl namalowany na chodnikach na Westerplatte. Poza tym pojawią się między innymi sylwety weteranów biorących udział w obchodach rocznicowych, żołnierze ubrani w mundury wojska polskiego z 1939, pozujący często turystom do zdjęć, flaga piracka z motywem czaszki, którą może kupić każdy turysta na Westerplatte. Wszystko wydaje się nieco pomieszane, ale tak wygląda to miejsce w zwykły letni dzień, gdzie wielu młodych i starszych ludzi przyjeżdża z całej Polski by zobaczyć miejsce gdzie mała grupa polskich żołnierzy w 1939 roku broniła się bohatersko przed niemieckim atakiem i to jest dla nich najważniejsze a nie fakty oraz pewne szczegóły, które często nie pasują do siebie.

Kolorystyką obrazu utrzymaną w tonacji bieli i czerwieni odnoszę się, nie dosłownie, do polskiej flagi narodowej. Na budynku użyte zostaną takie odcienie czerwieni by nawiązywały do ciepłej kolorystyki całości bloku. Ściana przez większą część dnia jest nasłoneczniona, dlatego zgodnie z zasadami malarstwa ściennego w miejscach nasłonecznionych używa się ciepłych kolorów, natomiast w cieniu chłodnych. Rytm i powtórzenia poszczególnych motywów ma nawiązywać do rytmu okien na elewacji. Poprzez te środki plastyczne malunek będzie zintegrowany z budynkiem.

Tagi: , , ,