Tag: ‘Jacek Wielebski’

Jacek Wielebski

20 listopada 2014 | Tagi: , , ,

Mural powstał w 30 rocznicę powstania NSZZ Solidarnośći, wydarzenia w historii Polski, które rozpocząło proces budowy relacji społecznych opartych na prawach człowieka oraz wolności i godności jednostki. Praca Jacka Wielebskiego zdaje się wskazywać, że proces „Budowy Jednostki” nie został jeszcze zakończony.

Więcej