Wizna – Chełmoński

Praca zbiorowa

2013
Wizna, Pawła z Wizny 2

Drugi wiźnieński mural Gdańskiej Szkoły Muralu jest inspirowany twórczością Józefa Chełmońskiego.

walek Marcelina Groń, Agata Kędra, Natalia Podejko, Anna Rucińska, Adam Chmielowiec, Kamil Giedrojć, Damian Nowakowski, Rafał Roskowiński, Bartosz Sasiński, Grzegorz Terlecki,  Krzysztof Witkowski.

wiznaq