Świat bez sierpa i młota

Rafał Roskowiński

2012
Mołdawia, Kiszyniów, bulwar Dacia 28

Tytuł muralu jest daleki od oczywistości dla mieszkańców Mołdawii, gdzie nadal funkcjonuje partia komunistyczna wywodząca się bezpośredni z KPZR. Mural promuje wartości związane z polskim przewrotem lat 80., Solidarnością i Lechem Wałęsą.

walek Rafał Roskowiński, Wojciech Woźniak

1[1]